Сигнално-охранителна техника

Предлагаме консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на системи за сигурност, гаранционен и след гаранционен сервиз.

Системите са приложими в административни и жилищни сгради, складове, работилници и други обекти, в които клентите желаят да има пожароизвестяване.

Пожароизвестителни инсталации
  • Конвенционални
  • Аналогово адресируеми
  • Цифрово адресируеми
Пожарогасителни инсталации
  • Вода и пяна
  • Газове: СО2, Argonite, FM200, Novec 1230
  • Прах ABCDE

Печат   Е-мейл

Related Articles