Защита от атмосферни пренапрежения

Действие на гръмоотвода

Защита 1-ва степен от атмосферни пренапрежения (мълнезащита) е външна и включва гръмоотвод, състоящ се от мачта - мълнеуловител, мълнеотвод, заземител). Предназначение: чрез мачта, на която е закрепен мълниеприемникът, да се улови мълния (атмосферно електричество) и посредством мълнеотводител и заземител да се отведе в земята. По този начин се защитават сгради от пожар и разрушения, подсигурява се безопасността за живота и здравето на хора и животни. Гръмоотводите са обикновенни и с изпреварващо действие, а според местоположението си на монтиране мълниеприемниците биват: изолирани и неизолирани.

Мълниеприемникът е изолиран, когато се монтира встрани от защитавания обект. Използва се в тези случаи, когато зданието има пожароопасни участъци, например леснозапалимо покривно покритие, складирани взривоопасни материали и т.н.

При буря не се крийте под дърветата

Неизолираните мълниеприемници са по-разпространени и използвани за защита на жилищни, промишлени и административни сгради. Те се монтират непосредствено върху покрива на защитавания обект, като мястото за инсталиране трябва да се подбере според действащите нормативи и стандарти.
И в двата случая мълниеприемникът трябва да защитава отделните части на обекта, които са изложени на опасност от удар на мълния – ъглите на покрива и сградата, комините, водосточните и вентилационните тръби и т.н.
Като мълниеприемник могат да се използват: двойка усукани проводници (мрежа), метален прът (единичен мълниеприемник), опънато въже (въжен мълниеприемник), а за постигане на оптимално технико-икономическо решение при проектиране специалистите препоръчват комбиниране на различните видове. Това се обуславя и от факта, че при новите и модерни сгради покривът може да е с нестандартна и разчупена форма.

Защитата от атмосферни пренапрежения е регламентирана от НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след 20 април 2005 г. Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г.

Какво представлява мълнията?

От физична гледна точка мълнията представлява електрически разряд с огромна мощност, съпроводен от образуване на електрическа дъга – светкавица и звуков ефект – гръмотевица. Причината за образуването на мълнии е разликата в потенциалите (до 1000kW) на атмосферата и земната повърхност. Процесът протича в тесен канал - въздухът в него се загрява и от изолатор се превръща в проводник. При това протича ток със сила до 200000А, при електрически потенциал от десетки мегаволта. Като цяло процесът се развива приблизително за 1/100 от секундата.
Ширината на канала на мълнията е около 40-50 см, но електричеството протича основно по оста му, широка едва няколко сантиметра. В канала се развива много висока температура, понякога до 30000°С. Ето защо мълнията има ослепителен блясък, а оглушителният гръм, който я съпровожда, е резултат от внезапното разширяване на въздуха поради високата температура и последващото бързо свиване. Освен това каналът на мълнията става източник на радиовълни, които се проявяват като смущения в електронната апаратура.
 
Исторически изобретателят на мълниеотвода (неправилно наричан “гръмоотвод” в разговорната реч) е създателят на американската конституция – Бенджамин Франклин. И ако в миналото на мълниезащитата не се е обръщало необходимото внимание, то днес, поради масовото навлизане на електрониката във всички сфери на индустрията и бита, пораженията от директен или индиректен удар на мълния могат да са катастрофални. Тази огромна разрушителна мощ, обаче, може да се избегне, ако се използват съвременни средства за защита.

 


Печат   Е-мейл

Related Articles