Устройство за дистанционен контрол и управление на дома

Устройството е високоефективна интелигентна система с микропроцесорно управление.

 

Благодарение на тази система Вие дистанционно получавате информация за промени в състоянието на алармени и климатични системи, следите и охранявате помещения.

 

Управлявате отдалечено електроуреди в бита, производствени процеси, климатици, комуникационно оборудване, и др. Осъществявате аудио връзка.

 

Управлението се осъществява през GSM мрежата чрез позвъняване или изпращане на SMS към номерът на SIM картата поставена в устройството или през интернет чрез web базирания интерфейс.

Приложението на устройството  е подходящо в:

 • отоплителни системи;
 • алармени системи;
 • противопожарни системи;
 • системи за наблюдения и контрол;
 • автоматизирани системи в производството;
 • помпени станции;
 • превозни средства;
 • комуникационни оборудвания и сървъри;
 • измервателни системи за температура, влажност, нива на течности;
 • и др.

Основни характеристики:

 • 3 изхода за превключване на активни товари с мощност до 2 kW чрез 3 броя слаботокови релета.
 • 3 входа за включване на сензори към устройството
 • 4 броя Wireless релета за превключване на активни товари с мощност до 3.5 kW **
 • превключване на релетата чрез SMS с точно определен текст
 • известяване при задействан датчик чрез SMS, позвъняване или e-mail
 • известяване при отпадане на напрежението, разредена акумулаторна батерия или слабо поле на GSM мрежата
 • LAN връзка за отдалечено управление през интернет *
 • RS 232 порт за комуникация с външно свързани модули *
 • следене на температурата в помещения и известяване при достигане на Минимална и Максимална стойност. *
 • отдалечена проверка на състоянието на релета и датчици през LAN или чрез SMS
 • следене на захранването, напрежението на акумулаторната батерия и мощтноста на GSM полето.
 • осъществяване на аудио връзка чрез външно свързани микрофон и слушалки
 • управление само от предварително разрешени номера
 • запомняне на състоянията на датчици и релета при отпадане на захранването
 • лесно конфигуриране през USB
 • допълнително захранване (акумулаторна батерия) при отпадане на мрежовото напрежение.

* Важи само за определени модели .

** Важи само за модел Wireless .

Забележка: Производителя не предоставя SIM карта която е необходима за връзка с GSM мрежата. SIM карта може да закупите единствено от лицензираните мобилни оператори.

За повече информация вижте "Инструкция за употреба"


Печат   Е-мейл

Related Articles