Защита от промишлено и атмосферно пренапрежение

2-ра степен - защита от промишлено и атмосферно пренапрежение е вътрешна сградна защита на инсталацията и електрическите уреди   в сградата.

Монтира се на апартното или главно табло и не допуска превишаване на стандартите 380/220 V. Пренапреженията са възможни от електро-захранването (продължителни, импулсни) или от атмосферата (от заземителя на гръмоотвод или от дърво, електропровод, в/у които е паднала мълния, по земята или електропровода достига до сградната инсталация пренапрежение).

Източниците на пренапрежения могат да са атмосферни разряди или комутационни процеси. Тези защити са класоВе I, II и III no IEC 61643-1 (клас В, С и D no DIN VDE 0675, ч.6). Защитните апарати са предназначени за електрически мрежи от типовете TN-С, TN-C-S и ТТ. Фирма Weidmiiller произвежда пълната гама от защити срещу пренапрежения за електрически мрежи и уредби НН, контролно-измерВателна апаратура, компютърна и офис-техника.

  •  Защитите клас I (В) - тип PU В се използбат в мрежите 230/400 V и се монтират непосредстбено след главните предпазители. Те се изпитват с импулс 10/350 µs и допустимо импулсно напрежение 6kV. Weidmiiller произвежда два типа защити клас I: c газоразрядник (тип PU I) и с мощен варистор (тип PU В). Не са нужни съгласуващи бобини към следващите защити (клас II), поради ниското напрежение на сработбане.
  • Защитите клас II (С) - тип PU C се монтират В електромерното или разпределителното табло. Те се изпитват с импулс 8/20 µs и допустимо импулсно напрежение 4 kV. Защитите на Weidmuller клас II са с мощен металоксиден варистор.
  • Апаратите клас III (D) - тип PU  защитават крайни консуматори и електронна апаратура. Те се изпитват с Вълна 1.2/50 µs и имат изолационно ниВо 2.5/1.5 kV. От този тип се произвеждат моно- и трифазни защити с варистор. Има вариант и за защити в корпус с контакт „Шуко".

Разрядници с искрова междина

Газоразрядниците с електронен пусков електрод от типа PU I TSG (+) се използват в промишлените мрежи и в инсталациите на сгради. При мълния, защитата осигурява необходимото изравняване на потенциала между гръмоотводната инсталация и заземителната система на електрозахранването. U ном. - 230/330/440 V; I макс. - 50 кА (10/350 (µs); Време на сработВане < 150 ns. Температурният диапазон на работа е -40 до +85°С, габаритните размери са 150x35x80 / 91x18x63 мм.

Защити от пренапрежения в измервателната и контролната техника

  • Клемите MCZ ovp на Weidmuller със защити от пренапрежения се отличават със своята висока ефективност. Те са вградени в клема с дебелина само 6 мм. Пружинната връзка и директното заземяване чрез монтажната шина спестяват много време при монтажа. Клемите MCZ ovp са проектирани за монтаж при ограничени пространства в автоматиката на промишлеността и сградите.
  • Клемите  с  тристепенна  защита  от  пренапрежения  са оборудвани с газови разрядници, варистори, стабилизиращи диоди (TAZ) и разделящи бобини. Стабилизиращите диоди са многократно по-бързи от ценеровите диоди и сработват от порядъка на пикосекунди (до 5 ns). Отделните защитни елементи като   варистори   и   стабилитрони   допълват   гамата   от компоненти срещу пренапрежения.

  • В по-мощните вериги могат да се използват защити, които представляват варистори, газоразрядници или стабилизиращи диоди, монтирани в клеми за шинен монтаж, но без заземителна функция (от типа DK 4 U).
  • Weidmuller предлага също и защитни компоненти предназначени за монтаж, различен от шинния. Те могат да се използват за директно предпазване на консуматори (В корпус на споменатите защити с контакт „Шуко": PU D ZS) или за защита на линии за данни - ТАЕ ovp (с винтово закрепване към плоскост).


Печат   Е-мейл

Related Articles