Домофонни системи на Балканбит

Домофонните системи, производство на Балканбит, са системи, осигуряващи достъп до жилищни и производствени сгради.

Системата се състои от 4 основни компонента:

  • домофонна центарала;
  • домофонно табло;
  • домофонна слушалка - апартаментен домофон;
  • електромагнитна брава.

Взаимодействието между елементите се осъществява по трипроводна схема "3+1". Домофонната централа позволява изграждането на връзка между елементите на системата и функционирането на цялата система за достъп.

Видеодомофонната система, производство на Балканбит, позволява осъществяване на едностранен визуален контакт между абоната и лицето на входа на съответната сграда. При този вид видеодомофонна система разговорната и видео връзката са отделени, което позволява една част от абонатите да ползват обикновенна домофонна връзка, а само тези който желаят да ползват видео. Системата не изисква коаксиален кабел.

Домофонната система представлява стандартна домофонна инсталация, като домофонното табло е с метални панели, боядисани в черен цвят. Този модел домофонно табло често е наричан от нашите клиенти вандалоустойчив, поради стабилната си конструкция. Друго предимство на този вид табло е атрактивната му цена. Домофонната система използва домофонната централа, производство на Балканбит.

Представеното домофонно табло е примерно.

 

- без бутони само с разговорно устройство;

- с 1, 2, 3, 4 или 5 бутона и разговорно устройство;

- с 10 бутона без разговорно устройство

 

Домофонната система ДС-02 представлява стандартна домофонна инсталация с алуминиеви панели на домофонното табло.

Красивият дизайн, съчетан с блясъка на елоксирания алуминий, прави системата привлекателна, особено за нови кооперации и сгради.

Домофонната система използва домофонната централа, производство на Балканбит.

- без бутони само с разговорно устройство;

- с 1, 2, 3, 4 или 5 бутона и разговорно устройство;

- с 10 бутона без разговорно устройство

Предназначение

Домофонната централа тип 3+1, производство на фирма “Балканбит”, е предназначена за организиране (захранване и усилване) на двустранна разговорна връзка в жилищни сгради, производствени помещения и др. Домофонната централа тип 3+1 работи с всички видове апартаментни домофони, които се експлоатират в България, при които връзката между домофонната централа и апартаментните домофони се осъществява по три проводника с обща маса "-".

Описание

Домофонната централа 3+1 е поставена в пластмасов корпус (кутия), която се монтира в главното ел. табло на съответните сгради посредством еврошина, разположена върху основата на кутията. Всички изводи от централата са разположени на подходящ клеморед.

Монтаж

Домофонната централа се монтира в следната последователност:

1) към избрано място в ел. табло с винтове се закрепва еврошината (ако няма в наличност такава);

2) с помощта на отвертка се отвива предпазният капак на клемореда. Изводите на домофонната централа са изведени на клеморед, поставен върху печатната платка. Те са означени с цифри под него;

3) снопът проводници от домофонната инсталация на сградата се свързва към изводите на клемореда, съобразно тяхното функционално предназначение;

4) с помощта на два тример – потенциометри, излизащи на лицевата страна на кутията, се регулира силата на звука съответно на апартаментния домофон и на входното табло.

Предназначение
Апартаментният домофон АД-02, производство на фирма "Балканбит", е предназначен да осъществява двустранна разговорна връзка между две точки в жилищни сгради, производствени помещения и др. чрез аналогови домофонни системи от типа "3+1" и "5+1". Домофонът АД-02 може да се използва с всички видове аналогови домофонни системи с обща маса "+" или "-", които се експлоатират в България.

Описание
Апартаментният домофон АД-02 се състои от две обособени части: корпус (основа), която се поставя върху стената, и микротелефонна гарнитура. Двете части са свързани помежду си с гъвкав спираловиден шнур, завършващ в края с куплунг RJ11. Изработени са от висококачествена удароустойчива пластмаса и се отличават с модерен дизайн. Електронните и акустични елементи, вградени в домофонния апарат, са подбрани да бъдат с високи технически параметри.
Това гарантира отлично функциониране на изградените разговорни връзки, много добра разбираемост, нисък шум и надеждна работа.

Електромагнитният насрещик (електромагнитна брава), производство на фирма "Tesla" - Словакия, е предназначена за дистанционно отваряне на еднокрилни и двукрилни врати - леви и десни. След като посетителят позвъни на определен апартамент или на портиер и проведе разговор по домофона, с натискане на бутона, който обикновено се намира на домофонния апарат, се освобождава езикът на бравата. Посетителят трябва да отвори вратата, едва след като чуе звука за задействания електромагнит. В противен случай езикът се блокира и вратата не може да се отвори.

Видеомонитор

Функционалността на видоемонитора включва:

  • натисканане на бутон за поява на изображението;
  • провеждане на разговор след вдигане на домофонната слушалка;
  • натискане на бутон за задействане на електромагнитния насрещник.

Възможности:

  • черно-бяло изображение;
  • възможност само за наблюдение без провеждане на разговор;
  • отваряне на вратата.

Видеопанел с 3 бутона

Видеопанелът представлява стандартен алуминиев домофонен модул с три бутона и разговорно устройство, с вградена видеокамера.

 

Към панела се добавят допълнително алуминиеви модули, за да се конфигурира подходящо домофонно табло.


Аналогови домофонни системи

Входен домофонен модул с 2 бутона
Входен домофонен модул с 2 бутона и с разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Всяко входно домофонно табло се състои от домофонен модул с разговорно устройство и съответния брой разширителни домофонни модули. Това позволява гъвкаво и икономически най-изгодно да се обслужват голям брой потребители.

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Във входното домофонно табло може да бъде вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Входен домофонен модул с 4 бутона

Входен домофонен модул с 4 бутона и разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Всяко входно домофонно табло се състои от домофонен модул с разговорно устройство и съответния брой разширителни домофонни модули. Това позволява гъвкаво и икономически най-изгодно да се обслужват голям брой потребители.

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

 

Входен домофонен модул с 6 бутона

Входен домофонен модул с 6 бутона и разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Всяко входно домофонно табло се състои от домофонен модул с разговорно устройство и съответния брой разширителни домофонни модули. Това позволява гъвкаво и икономически най-изгодно да се обслужват голям брой потребители.

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Входен домофонен модул с 8 бутона

Входен домофонен модул с 8 бутона и разговорно устройство. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Всяко входно домофонно табло се състои от домофонен модул с разговорно устройство и съответния брой разширителни домофонни модули. Това позволява гъвкаво и икономически най-изгодно да се обслужват голям брой потребители.

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Входен домофонен модул с 12 бутона

Разширителен модул без разговорно устройство за разширяване на системата според броя апартаменти във входа.

Входните домофонни табла, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните модули на свой ред, в зависимост от броя и вида на бутоните за позвъняване, са разработени в различни серии.

Във входното домофонно табло може да бъде вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Носеща рамки за външен монтаж

- носеща рамка за един входен домофонен модул

- носеща рамка за два входни домофонни модула

- носеща рамка за три входни домофонни модула

Носещите рамки за домофонните модули са разработени в три размера – за монтиране в тях на 1, 2 или 3 домофонни модули, което позволява общият брой на потребителите да стигне до 45. При по-голям брой потребители е необходимо да се постави допълнителна носеща рамка. По отношение на начина на монтаж, този тип носещата рамка е за директно поставяне върху стената.

Носещи рамки за вграден монтаж

- носещи рамка за един входен домофоннен модул

- носещи рамка за два входни домофонни модула

- носещи рамка за три входни домофонни модула

Носещите рамки за домофонните модули са разработени в три размера – за монтиране в тях на 1, 2, или 3 домофонни модули, което позволява общият брой на потребителите да стигне до 45. При по-голям брой потребители е необходимо да се постави допълнителна носеща рамка. По отношение на начина на монтаж, този тип носеща рамка е за вграждане (вкопаване) на избрано място в стената.

Аудио домофон

Ауидо домофон със слушалка с един бутон, светлинна индикация и превключвател за усилване на звъненето.

Домофонният апарат "Балканбит" се използва както при системите на свързване "3 + 1", така и при системите "5 + 1", които понякога се срещат в по-старите сгради. Тази универсалност се осъществява чрез ръчно превключване на специално поставени за тази цел комутиращи елементи (джъмпери∗) върху печатната платка на апарата по време на неговото първоначално монтиране и пускане в действие.

При широко разпространената схема на изграждане на домофонната инсталация "3 + 1" двата джъмпера са поставени във включено положение. Бутонът В1 служи за отваряне на входната врата на сградата. С неговото натискане се задейства електрическия насрещник на входната врата на сградата чрез подаване на 14 VAC от домофонната централа.

При наличие и използване на схема на свързване "5 + 1" и двата джъмпера се изваждат от местата им. Бутонът В1 пак се използва за отваряне на входната врата на сградата, но в случая това става с помощта на външно подведено променливо напрежение (8÷14) VAC (бутон В1 е изведен директно на клемореда).


Цифрови домофонни системи 

Аудио домофонните системи с клавиатура "Балканбит" създават разговорни връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и/или с нейния портиер. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако същата е снабдена с електрически насрещник или електромагнит  Домофонните системи се състоят от три основни части:
− входно домофонно табло с LCD екран, бронирана клавиатура с подсветка за избиране на абонат и разговорно устройство, поставено на входа на сградата;
− захранване за домофонна система;
− индивидуални апартаментни домофони (сушалки).

Домофонната система се захранват посредством захранванщ блок от електрическа мрежа с напрежение ~220 V. Поради тази причина захранванщия блок обикновено се монтира в главното ел. табло на сградата.

При наличие на външен посетител на дадена сграда, чрез избиране на номер апартамент/абонат от клавиатурата на входното домофонно табло се изпраща повиквателен сигнал (позвъняване) към съответния етажен апартаментен домофонен апарат. Чрез вдигане на слушалката на апартаментния домофон се осъществява необходимия двупосочен разговор между посетителя и живущия в апартамента. Гръмкостта на провеждания разговор се регулира чрез вградени регулиращи елементи (потенциометри), намиращи се както в домофонния апарат (Р), така и в домофоннато табло. Регулирането на тези елементи се извършва при първоначалното пускане и настройване на домофонната система. При необходимост чрез натискане на бутон В1 и/или В2 (ако е наличен), намиращи се върху корпуса на апартаментния домофон, може да се отвари електрическия насрещник на бравата на входната врата на сградата или за повикване на портиер.

Входен домофонен модул с клавиатура

Домофонната система с клавиатура на фирма "Балканбит" е предназначена за изграждане на двупосочни разговорни връзки между живущите и посетителите на дадена сграда и при необходимост чрез нея дистанционно да се отваря входната врата на сградата. Входните домофонни табла са разработени на модулен принцип по отношение на броя на потребителите, които могат да се включват в домофонната система. Системата използва домофонна инсталация за свързване, съставена от 4 проводника (3 общи + 1 индивидуален към всеки домофонен апарат) с диаметър на проводниците (d) 0,5 mm. Този начин на свързване позволява удачно да се съчетаят предимствата на аналоговите домофонни системи с тези на цифровите по отношение на функционалност, цена, монтаж и експлоатиране.

Входните домофонни табла с клавиатура, производство на фирма "Балканбит", са предназначени да осъществяват повикване и двустранна разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните табла "Балканбит" се изграждат чрез три конструктивни елементи:
1) входен домофоннен модул с клавиатура за избиране на индивидуални абонати, LCD екран за изписване на номерата на апартаментите/абонатите и разговорно устройство;

2) носеща рамка, закрепвана върху стената, в която се поставят входните домофонните модули;

3) Захранващ блок.

Във входното домофонно табло с клавиатура може да бъде вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Чрез ограничение на свободния достъп във входа се въвежда по-голям контрол и сигурност за всички живущи. 

Разширителен входен домофонен модул

Към всеки входен домофонен модул с клавиатура се инсталира разширителен модул. Разширителния модул служи за свързване на входното домофонно табло с всеки апартаментен домофон (слушалка).

Носеща рамка за външен монтаж за модул с клавиатура

- носеща рамка за един входен домофонен модул

- носеща рамка за два входни домофонни модула

- носеща рамка за три входни домофонни модула

Носещите рамки за домофонните модули са разработени в три размера – за монтиране в тях на 1, 2 или 3 домофонни модули, което позволява общият брой на потребителите да стигне до 98. При по-голям брой потребители е необходимо да се постави допълнителна носеща рамка. По отношение на начина на монтаж, този тип носещата рамка е за директно поставяне върху стената.

Носеща рамка за вграден монтаж за модул с клавиатура

- носещи рамка за един входен домофоннен модул

- носещи рамка за два входни домофонни модула

- носещи рамка за три входни домофонни модула

Носещите рамки за домофонните модули са разработени в три размера – за монтиране в тях на 1, 2, или 3 домофонни модули, което позволява общият брой на потребителите да стигне до 98. При по-голям брой потребители е необходимо да се постави допълнителна носеща рамка. По отношение на начина на монтаж, този тип носеща рамка е за вграждане (вкопаване) на избрано място в стената.

Аудио домофонна слушалкасветлинна индикация и превключвател за усилване на звъненето.Ауидо домофон със слушалка с един бутон
Захранващ блок 15V 2AЗахранващите блокове се отличават с пластмасов корпус със стъпаловидна форма, притежават двойна изолация и не се нуждаят от заземителен проводник (Class II).

Едноабонатни видео домофонни системи  

цифрови видео домофони "IIS" ("Kenwei") 

Едноабонатната видео домофонна система е предназначена да изгради двупосочна разговорна връзка и едностранна видео връзка във вила, единични апартаменти и офиси. Системата позволява и дистанционно отваряне на входната врата на сградата. Видео домофонът осигурява сигурност и контрол, ограничение на достъпа и селективност на посетителите. За оптимизиране на сигурността е препоръчително видео домофонът да се използва в комбинация със система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение. Състои се от следните основни възли:
− видео домофонно табло/панел с цветна камера и един бутон за повикване;
− цветен видео домофон - монитор със/без слушалка;
− захранващ блок за системата;
− захранващ блок за електромагнитната брава  или електромагнит;
− електромагнитна брава или електромагнит;
− допълнителни възможности (включване на две входни домофонни табла с камери или на допълнително видео домофони и др.). 

Входно домофонно табло с камера с 1 бутон

Бронирано входно домофонно табло с един бутон за звънене, цветна камера и LED осветление. Рамката на таблото е предвидена за монтаж върху стената. Възможност за допълнителна рамка за монтаж на 45°.

Видео домофон - монитор 4,3" със слушалка, цветeн

Видео домофон - монитор със слушалка, който осигурвя видео и аудио вързка между живущите и посетителите в сградата с дистанционно отваряне на входната врата. Възможност за свързване на до две външни входни домофонни табла.  

Видео домофон - монитор 4,3", цветeн

Видео домофон - монитор hands free, който осигурвя видео и аудио вързка между живущите и посетителите в сградата с дистанционно отваряне на входната врата. Възможност за свързване на до две външни входни домофонни табла.  

Видео домофон - монитор 7", цветен

Видео домофон - монитор hands free, който осигурвя видео и аудио вързка между живущите и посетителите в сградата с дистанционно отваряне на входната врата. Възможност за свързване на до две външни входни домофонни табла.


Многоабонатни видео домофонни системи

Видео домофонната система е предназначена за многоабонатни жилищни сгради, комплекси и офис сгради. Видео домофонът позволява осъществяване на аудио и видео връзка между посетителите и обитателите, или с портиер. В зависимост от предпочитанията живущите в сградата могат не само да проведат разговор, но и да видят кой ги търси. Видео домофонът осигурява сигурност и контрол, като позволява ограничение на достъпа и селективност на посетителите. За оптимизиране на сигурността е препоръчително видео домофонът да се използва в комбинация със система за контрол на достъпа и система за видеонаблюдение. Системата се състои от следните основни възли:

− входно видео домофонно табло/панел;
− индивидуални аудио или видео домофони - монитори (система от смесен тип);
− видео дистрибутори;
− захранващ блок за системата;
− разширителни табла/панели;

− електромагнитна брава или електромагнит

Вандалоустойчив панел с цветна камера с 4 бутона

Входен видео домофонен панел с цветна камера и с разговорно устройство с вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Входните  видео домофонни табла/панели са предназначени да осъществяват повикване и двустранна визуална и разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните видео табла/панели се изграждат чрез два конструктивни елементи:
1) входни домофонни модули, върху които са разположени имената и бутоните за позвъняване към отделните ползватели (апартаменти) на системата;
2) носеща рамка, закрепвана върху стената, в която се поставят входните домофонните модули.

Домофоннитевидео  модули на свой ред, в зависимост от броя и вида на бутоните за позвъняване, са разработени в различни серии.

Разширителен панел с 12 бутона

Разщирителен входен домофонен панел, в зависимост от броя на бутоните за позвъняване (апартаментите) във входа. 

Вандалоустойчив панел с цветна камер с 8 бутона

Входен видео домофонен панел с цветна камера и с разговорно устройство с вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Входните  видео домофонни табла/панели са предназначени да осъществяват повикване и двустранна визуална и разговорна връзка между посетителите на дадена сграда и нейните обитатели. Обикновено те се монтират на входа на дадена сграда непосредствено до входната ú врата.

Домофонните видео табла/панели се изграждат чрез два конструктивни елементи:
1) входни домофонни модули, върху които са разположени имената и бутоните за позвъняване към отделните ползватели (апартаменти) на системата;
2) носеща рамка, закрепвана върху стената, в която се поставят входните домофонните модули.

Домофоннитевидео  модули на свой ред, в зависимост от броя и вида на бутоните за позвъняване, са разработени в различни серии.

Разширителен панел с 24 бутона

Разщирителен входен домофонен панел, в зависимост от броя на бутоните за позвъняване (апартаментите) във входа.

Вандалоустойчив панел с цветна камера с клавиатура

Многоабонатен панел - алуминиев с дизайнерска клавиатура и 3,5" цветен TFT дисплей за споделени/общи входове и големи жилищни комплекси от затворен тип. С вграден RFID четец за безконтактно отключване на входната врата на сградата посредством потребителски RFID чип или карта. Така се въвежда контрол на влизането в сградата, в която свободният достъп е ограничен.

Входно домофонно табло с камера с 1 - 4 бутона

Табло с 1 - 4 бутона за повикване на абонат,

Вграден RFID (125kHz) четец,

Програмируемо време за заключване - 1-9 сек, време за разговор - 90 сек,

Съвместмо с всички DT монитори,

Захранване : DC 24V (PC6A); консумация: 300mA; захранване за насрещник: 12Vdc/250mA или релеен изход.

Видео домофон - монитор със слушалка 4,3"

Видео домофон - монитор със слушалка, който осигурвя видео и аудио вързка между живущите и посетителите в сградата с дистанционно отваряне на входната врата. Възможност за свързване на до четири външни входни домофонни табла. Системата е от смесен тип, даваща възможност за работа с аудио и видео домофони.

Видео домофон - монитор 4,3"

Видео домофон - монитор hands free, който осигурвя видео и аудио вързка между живущите и посетителите в сградата с дистанционно отваряне на входната врата. Възможност за свързване на до четири външни входни домофонни табла. 

Видео домофон - монитор 7"

Видео домофон - монитор hands free, който осигурвя видео и аудио вързка между живущите и посетителите в сградата с дистанционно отваряне на входната врата. Възможност за свързване на до четири външни входни домофонни табла.

Аудио домофон

Ауидо домофон с два бутон с hands free функция. Системата е от смесен тип, даваща възможност за работа с аудио и видео домофони. 

Захранващ блок с вграден dps модул

Захранване с вграден DPS модул (разделител на двупроводната комуникационна линия) за системи с по-малък брой абонати (до 10 абоната). 

Захранващ блок

Захранването PS5 е специално разработено за DT системата, с цел захранване на до 24 монитора и до 4 лицеви панела едновременно 

Разделител на линия

Разделител на двупроводната комуникационна линия

Този модул представлява адаптор на захранване, за източници на захранване PS5 или PS4, то прехвърля мощност от източника на захранване към подходяща мощност за неполярната шина. Обърнете внимание, че DPS разделителя на линията трябва да работи заедно с източници на захранване PS5 или PS4.

Контролер за четири разклонения на линия

4-портов дистрибутор за управление на разклоненията представлява разпределител на DT системата с 4 изхода, за топология в системата тип „звезда“ при свързване на аудио и видео домофони в апартаментите.

Усилвател

Усилвател на видео сигнала при по-голям брой абонати в системата. 


Аксесоари  за домофонни системи

Електромагнит

Магнит за врати на панти. Постоянно под напрежение, при прекъсване на напрежението се отваря. двуцветен диод (червено/ зелено) за индикация на състоянието на вратата (отключено/ заключено)

L-планка

L-планка за монтаж на електромагнит

Бутон за изход

 

Стоманен бутон за изход с основа за система за контрол на достъп.

Безконтактен чип за достъп

Съвместим с всички системи за контрол на достъп . Много лек и здрав.

Безконтактен чип за достъп

Съвместими с всички системи за контрол на достъп - модулация 

Безконтактна карта за достъп

Безконтактна карта  за системи за контрол на достъп.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Плафониера със сензор за движение

Плафониера със сензор за движение с LED крушки 


Печат   Е-мейл

Related Articles

ER-TE

AUDIO