Домофонни бутониери FARFISA

Домофонни бутониери FARFISA

 

Бутониера серия MODY

MD10 - Модул за фонична група MD30, без бутон. За системи 4+1.
MD11 - Модул за фонична група MD30, с един бутон. За системи 4+1.
MD12 - Модул за фонична група MD30, с два бутона в един ред. За системи 4+1.
MD12 - Модул за фонична група MD30, с два бутона в един ред. За системи 4+1.
MD122 - Модул за фонична група MD30, с два бутона в два реда. За системи 4+1.
MD124 - Модул за фонична група MD30, с четири бутона в два реда. За системи 4+1.
MD226 - Модул за бутониера с шест бутона в два реда.
MD228 - Модул за бутониера с осем бутона в два реда.
MD30 - Фонична група за серия Mody, за системи 4+1
MD10ED - Модул с вградена фонична група без бутон за с-ми 1+1
MD11ED - Модул с вградена фонична група с един бутон за с-ми 1+1
MD12ED - Модул с вградена фонична група с два бутона за с-ми 1+1

 

MD71

Кутия за вграждане на бутониера за един модул.

MD72

Кутия за вграждане на бутониера за два  модула.

MD73

Кутия за вграждане на бутониера за три модула.

MD74

Кутия за вграждане на бутониера за четири модула.

 

 

MD81

Декоративен покрив за един модул

MD82

Декоративен покрив за два модула

MD83

Декоративен покрив за три модула

MD84

Декоративен покрив за четири модула (2 рамки по 2 модула)

MD86

Декоративен покрив за шест модула (2 рамки по 3 модула)

MD89

Декоративен покрив за 9 модула (3 рамки по 3 модула)

 

 

MD91

Декоративен покрив за външен монтаж на един модул

MD92

Декоративен покрив за външен монтаж на два модула

MD93

Декоративен покрив за външен монтаж на три модула

MD94

Декоративен покрив за външен монтаж на четири модула

 

БУТОНИЕРА СЕРИЯ PROFILO

 

PL10P - модул с вградена фонична група без бутон. За системи 4+1.
PL11P - модул с вградена фонична група и един бутон. За системи 4+1.
PL12P - модул с вградена фонична група и два бутона. За системи 4+1.
PL22 - модул за бутониера с два бутона в един ред
PL23 - модул за бутониера с три бутона в един ред
PL24 - модул за бутониера с четири бутона в един ред

PL226 - модул за бутониера с шест бутона в два реда

PL228 - модул за бутониера с осем бутона в два реда

PL71 - Кутия за вграждане на бутониера за един модул
PL72 - Кутия за вграждане на бутониера за два модул
PL73 - Кутия за вграждане на бутониера за три модула
PL10PED - модул с вградена фонична група без бутон. За системи 1+1.
PL11PED - модул с вградена фонична група и един бутон. За системи 1+1.
PL12PED - модул с вградена фонична група и два бутона. За системи 1+1.

 

БУТОНИЕРА СЕРИЯ RP

RP1 - Модул за бутониера за вграждане на фонична група с един бутон
RP2 - Модул за бутониера за вграждане на фонична група с два бутона
RP4 - Модул за бутониера за вграждане на фонична група с четири бутона
RP6 - Модул за бутониера за вграждане на фонична група с шест бутона
RP8 - Модул за бутониера за вграждане на фонична група с осем бутона
337C - Фонична група за с-ми 4+1
357 - Фонична група за с-ми 1+1
347 - Фонична група за с-ми 3+1

 

R8-Модул за бутониера с 8 бутона
R10 - Модул за бутониера с 10 бутона
R12 - Модул за бутониера с 12 бутона
R14 - Модул за бутониера с 14 бутона

 

290R/1

Декоративен покрив за RP1 и RP2

290R/4

Декоративен покрив за RP4

290R/6

Декоративен покрив за RP6

290R/8

Декоративен покрив за RP8

 

 БУТОНИЕРА СЕРИЯ MATRIX

МА10P - Модул с фонична група без бутон
MA11P - Модул с фонична група и един бутон
MA12P - Модул с фонична група и два бутона
MA22 - Модул за бутониера с два бутона
MA24 - Модул за бутониера с четири бутона
MA20 - Модул за бутониера неутрален

 

MA61 - Лицева рамка за един модул
МА62 - Лицева рамка за два модула
МА63 - Лицева рамка за три модула
МА71 - Метална кутия за вграждане на един модул
МА72 - Метална кутия за вграждане на два модула
МА73 - Метална кутия за вграждане на три модула

Печат   Е-мейл

Related Articles