Адресируема домофонна система с портиерна централа FN4000 FARFISA

PDX4000 - Портиерна централа за адресируема домофонна с-ма FN4000

 • 9999 бр потребители
 • клавиатура с 12 бутона
 • LCD дисплей
 • 7 бр сервизни бутони

KM810WDG - Домофон за адресируема домофонна система FN4000

 • електронен микрофон
 • бутон за активиране на ел брава
 • втори сервизен бутон (опция с модул ST701)
 • адресиране: от портиерна централа PDX4000 или Цифрова бутониера TD4100
 • цвят: бял

Възможност за реализиране на  системата с бутониера с конвенционални бутони или с дигитален панел с 12 бутона и дисплей.

TD4100 - Цифрова бутониера

 • 12 бутона
 • дисплей за 4 символа
 • 255 потребители
 • ПИН функция за управление на ел брава

RD4120 - Цивров избирател

 • възможност за въвеждане на 200 бр. имена на потребители от системата и директно избиране, управление от TD6100.

MD10D - модул онична група без бутон

 

TD4110 - Модул с 12 бр. табели за надписване на потребителите в системата

 

CD4130 - Аналого-цивров интерфейс за работа с конвенционална бутониера

4244- Кит с кодиращи модули за 16 бутона за конвенционална бутониера

4273Р - Цифров превключвател за две врати

PRS4220 - Захранващ трансформатор - 40VA

PRS3220K - Захранващ трансформатор - 100VA

 


Печат   Е-мейл

Related Articles