Захранващи модули за видеодомофонни системи FARFISA

1281 Трансформатор за коаксиални видеодомофонни  с-ми  серии Compact, Studio, EXHITO, ECHOS
1282E Темпоризатор за коаксиални видеодомофонни  с-ми  серии Compact, Studio, EXHITO, ECHOS
1281E Трансформатор и темпоризатор за коаксиална видеодомофонна с-ма серия Compact
1382

Темпоризатор за коаксиална видеодомофонна  с-мa  серия Project

1181E

Трансформатор и темпоризатор за некоаксиални видеодомофонни с-ми серия Compact, EXHITO, ECHOS

1273TV Превключвател за видеодомофонни с-ми с два входа
DV2 Видеодистрибутор с 2 изхода за коаксиални с-ми
DV4 Видеодистрибутор с 4 изхода за коаксиални с-ми
DV2D Видеодистрибутор с 2 изхода за некоаксиални с-ми
DV4D Видеодистрибутор с 4 изхода за некоаксиални с-ми
476 Усилвател и дистрибутор на видеосигнал за коаксиални -ми
1443E Модул за интерком за темпоризатор 1282Е
241D Диодна платка с 2 изхода за бутониера Mody  за некоаксиални с-ми
241DMA Диодна платка с 2 изхода за бутониера Profilo и Matrix  за некоаксиални с-ми

Печат   Е-мейл

Related Articles