Аналоговите аудио домофонни системи на GOLMAR - по схема (4 + n)

"n" е броят на апартаментите.

Основни параметри:

 1. Независимо регулиране силата на звука за входното табло и домофона, от фоничната група;
 2. Електронно позвъняване;
 3. Акустичен опознавателен сигнал във входното табло при повикване;
 4. Активирането на електромагнитния насрещник е съпроводено с акустичен сигнал във входното табло;
 5. До 3 домофонни слушалки в един апартамент/ офис;
 6. Домофонни слушалки с един (T-700), или два различни начина на позвъняване (T-710R), в зависимост от мястото на повикване;
 7. Захранващият блок, който се използва е TF-104 и се изисква за всяко входно домофонно табло.
 8. В случай, че се ползват домофонни слушалки T-710R (с два различни начина на позвъняване), необходимо е едно допълнително захранване (за второто позвъняване).
 9. При сгради само с един вход, се използва фонична група EL555.
 10. При повече от един входен панел: Използва се фонична група EL551 - във всеки от тях.
 11. Без превключващи устройства - системата разпознава от кой входен панел е постъпило повикването и отваря съответната врата.
 12. Докато каналът е зает, светещият бутон на входното табло променя цвета си и се възпроизвежда акустичен тон ( „заето”), в случай, че някой се опитва да се обади в този момент.
 13. При оставена домофонна слушалка в отворено положение, линията е заета само за точно определено време, след което се освобождава.
 14. При наличие на „главен”  и „подчинени” входни панели, в „главния”, освен фоничната група EL551 се монтира и микропроцесорен модул EL505. В този случай, могат да се управляват до две "подчинени" входни домофонни табла.
 15. Всички необходими продукти за конфигуриране на аналогова домофонна система до 10 апартамента/ офиса, с изключение на електромагнитния насрещник ( 12V a.c.), се предлагат и като комплекти ( KIT ).

Печат   Е-мейл

Related Articles