GOLMAR - Портиерски пултове (централи)

1. CE 990 PLUS- Видео портиерска централа b/w

За цифрова инсталация "Plus"

Основни характеристики на портиерския пулт:

 • Управление на до 255 000 апартамента
 • Микропроцесорна схема с Е2prom памет
 • Указател със съхранени кодове в паметта на портиерския пулт/ централа;
 • Възможност за свързване на входното табло с всеки апартамент:
 • директно с избиране на съответния код, или
 • с "листване" (търсене с указателните стрелки) в списъка с абонати и техните кодове ( на 2-редов 16- разряден LCD дисплей );
 • При активирана функция " CAPTURE PANEL " ( Прихващане на таблото), обаждането ще се прехвърли към портиерския пулт. При нужда портиерът ( охраната) ще може да прехвърли разговора към съответния апартамент;
 • Двустранна връзка между портиерския пулт и всеки от апартаментите;
 • По време на повикване и разговор между портиерския пулт и апартамента, при входното табло разговорът не се чува;
 • Секретност на аудио и видео комуникациите;
 • Паник функция на мониторите/ слушалките ( с допълнителни функции) за повикване на охраната ( при затворена слушалка се натиска бутона за отваряне на електромагнитния насрещник). При това на дисплея на портиерския пулт се изписва " PANIC " и информация за съответния повиквател;
 • Връзката от апартамента към охраната, когато не е "Паник", се осъществява като се вдигне слушалката в апартамента и се активира бутона за отключване. При това ще се чуят акустични тонове, които да потвърдят, че осъществяването на обаждането е в процес, като в този момент портиерският пулт ще получи обаждането, а дисплеят му ще покаже информация от кой апартамент е повикването. Ако обаждането не получи отговор в рамките на 45 секунди, пропуснатото повикване ще бъде запаметено на портиерския пулт, като същият има памет за 32 пропуснати повиквания ( както "паник", така и обикновени).
 • При натискане на бутона за отваряне на вратата от портиерския пулт, електромагнитният насрещник се активира за 3 секунди. На входното табло ще се чуе акустичен тон ( сигнал, че вратата е отворена), а на дисплея на портиерския пулт ще се покаже съобщение: " DOOR OPENED";
 • Функция "auto switch" - може да осъществи връзка с входното табло, без да е постъпило повикване от него.
 • Съобщение на дисплея за състоянието на системата.
 • Връзка с втори портиерски пулт с комуникация помежду им.
 • Прехвърляне списъка с абонати към друг входен панел, или портиерски пулт по системната инсталация
 • Регулиране силата на позвъняване;
 • Редактиране на текст с използване на клавиатурата ( както при мобилните телефони );
 • Мека клавиатура с акустични опознавателни сигнали;
 • Избор на език за комуникация;
 • ПИН код за влизане в програмен режим.

2. CE 941 Plus Портиерска централа - аудио

За цифрова инсталация "Plus"

Основни характеристики на портиерския пулт: Както по-горе, но без видео.

 

 

 

 

 

 

 

3. CE 940 Simple Портиерски пулт - аудио - с редуцирани функции

За цифрова инсталация "Plus"

Основни параметри:

 • Кутия от ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Микропроцесорна схема с Е2-prom памет;
 • Секретност на връзката;
 • Бутон за включване и изключване "ON-OFF";
 • Възможност за прихващане на повикване от входното домофонно табло. Тази функция може да бъде забранена от бутона "ON-OFF";
 • Определен бутон/ код на входното домофонно табло може да бъде означен за повикване на портиерския пулт;
 • Функция "auto switch" - може да осъществи връзка с входното табло, без да е постъпило
 • повикване от него.
 • Възможност за свързване с втори портиерски пулт CE-990 Plus, или CE-941 Plus;
 • Вход за звънчев бутон, което спестява използването на звънец;
 • Еднопосочно повикване - само от апартаментите към портиерския пулт;
 • Различен тон на звънене в зависимост от мястото на повикване ( от входното табло, или
 • от апартамент в сградата);
 • 3-позиционен регулатор за нивото на звънене;
 • Изход за:
  • допълнителен звънец SAV-90, или за
  • реле SAR-90 за управление на допълнителна електрическа верига (устройство) - гаражна врата, бариера, осветление и т.н.

Печат   Е-мейл

Related Articles