GOLMAR - Домофонни слушалки

За аналогова система - По схема ( 4 + n )


1. Домофонна слушалка Platea T-700

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Електронно позвъняване;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • Максимален брой домофони в един апартамент - 3 броя
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

 

 

 

 

2. Домофонна слушалка с електронно звънене и зумер Platea T - 710R

 • Електронно и зумер позвъняване;
 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • Регулиране нивото на звука в микрофона и говорителя;
 • Специално предназначен да замени домофони от други марки и модели;
 • Максимален брой домофони в един апартамент - 3 броя
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

 

 

3. Домофонна слушалка с електронно звънене и зумер. Допълнителен бутон - Platea T - 712VD

 • Електронно и зумер позвъняване;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Допълнителен бутон за управление на електрическа верига ( устройство) - осветление, бариера, гаражна врата и т.н.;
 • Двупозиционен регулатор за силата на звънене и функция "On-Off";
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Максимален брой домофони в един апартамент - 3 броя
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

 

 

 

За цифрова инсталация Uno”, “Plus. Стандартни функции

 

Домофонна слушалка  T - 740 Uno

 • По 4-жилна цифрова инсталация - при аудио системи,
 • По 3+coax, 4+coax, 4+ „ус.двойка”- при смесени аудио/ видео системи

Основни параметри:

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Микропроцесорна схема с Е2 prom памет;
 • Секретност на аудио връзката и отваряне на вратата;
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента - спестява използването на апартаментен звънец;
 • Два различни начина на електронно звънене, в зависимост от мястото на повикване - от входното домофонно табло, или от бутона на етажа;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Възможност за повикване на охраната ( портиерски пулт/ централа ) - при наличие;
 • Акустичен сигнал в домофонната слушалка, потвърждаващ, че повикването е в процес;
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана);
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • До 3 домофона и/ или монитора в един апартамент, без допълнително захранване за тях;
 • Пълна съвместимост с всички модели домофонни слушалки и монитори "Plus","Uno" и "Szena" ;
 • В случай на системи, съдържащи домофони, или монитори "Uno", максималният им брой е намален до 200, а общата дължина на инсталацията не може да бъде повече от 200 метра, считано от входното домофонно табло до най-отдалеченото апартаментно устройство;
 • При необходимост да се увеличи бройката, или разстоянията, се използват цифровите ретранслатори RD-Plus/Uno - по един на всяко "подчинено" входно домофонно табло, към което има свързани апартаментни устройства "Uno".
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

За 5- жилна цифрова инсталация

1. Домофонна слушалка T - 730/R5 - Позволява замяната на съществуващата стара аналогова домофонна система ( 4 + n ) с цифрова, без промяна в окабеляването и без добавяне на нови кабели!

Специално проектирана да работи и с "Vista Plus" видео домофонна система

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Микропроцесорна схема с Е2 prom памет;
 • Секретност на аудио връзката и отваряне на вратата;
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • Електронно звънене;
 • Изход за свързване на допълнителен звънец SAV-90, или на реле SAR-90;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Възможност за повикване на охраната ( портиерски пулт/ централа ) - при наличие;
 • Акустичен сигнал в домофонната слушалка, потвърждаващ, че повикването е в процес;
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана);
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • Съвместим с монитори "Vista Plus";
 • Максимален брой на домофони и/ или монитори в един апартамент/ офис - 2 броя. В случай на 2 монитора, използвайте допълнително захранване FA-Plus/C за втория.
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

2. Домофонна слушалка T - 901 -  за видео KIT SV-805/AL и SV-805/AL Color ( само)

Основни характеристики:

 • Използва се като допълнителен домофон към Вила KIT;
 • Кутия, произведена от ABS в бял цвят по RAL9003;
 • Монтаж на стена. Наличието на няколко точки за закрепване, улеснява монтажа;
 • Електронно позвъняване;
 • Бутон за отваряне на електромагнитен насрещник;
 • До 2 допълнителни домофона в един апартамент
 • Размери: 96(W) x 225(H) x 51(D) mm

 

 

 

3. Домофонна слушалка T - 901VD - за видео KIT SV-805/AL и SV-805/AL Color ( само). Ключ On-Off.

Основни характеристики:

 • Използва се като допълнителен домофон към Вила KIT;
 • Кутия, произведена от ABS в бял цвят по RAL9003;
 • Монтаж на стена. Наличието на няколко точки за закрепване, улеснява монтажа;
 • Електронно позвъняване;
 • Дву позиционен регулатор за сила на звънене с функция "On-Off";
 • Бутон за отваряне на електромагнитен насрещник;
 • До 2 допълнителни домофона в един апартамент.
 • Размери: 96(W) x 225(H) x 51(D) mm

 

 

 

За 2-жилна цифрова инсталация

 

1. Домофонна слушалка T-772 VD -  за аудио KIT AS-220s

 • Два начина на електронно позвъняване, в зависимост от мястото на повикване;
 • 3-позиционен регулатор за силата на звънене - 2 нива и изключване;
 • Бутон за отваряне на електромагнитен насрещник;
 • Допълнителен бутон за управление на втора ел. верига - осветление, гаражна врата, бариера, интерком и др.;
 • Секретност на разговора;
 • Ключ " On-Off "

Този модел домофонна слушалка не може да се ползва в комбинация с други системи и технологии на Golmar.

 

 

2. Домофонна слушалка T - 7722VD. Допълнителни функции - По 2-жилна цифрова инсталация "2Plus" (само)

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Микропроцесорна схема с Е2 prom памет;
 • Секретност на аудио връзката и отваряне на вратата;
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента - спестява използването на апартаментен звънец;
 • Два различни начина на електронно звънене, в зависимост от мястото на повикване - от входното домофонно табло, или от бутона на етажа;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Възможност за повикване на охраната ( портиерски пулт/ централа ) - при наличие;
 • Акустичен сигнал в домофонната слушалка, потвърждаващ, че повикването е в процес;
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана);
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • Двупозиционен регулатор за силата на звънене и функция "On-Off";
 • Допълнителен бутон за управление ( чрез SAR-2Plus ) на електрическа верига (устройство) - осветление, бариера, гаражна врата и т.н.;
 • Изход за свързване на допълнителен звънец S-45, или на реле за цифрова инсталация SAR-2Plus
 • До 2 домофонни слушалки в един апартамент, без допълнително захранване за тях;
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

3. Домофонна слушалка T - 7822VD. Допълнителни функции - По 2-жилна цифрова инсталация "V2Plus"(само). 

 • Кутия от полирана ABS в бял цвят RAL9003;
 • Съединителен телефонен кабел с конектори;
 • Монтаж на стена с множество точки на закрепване;
 • Микропроцесорна схема с Е2 prom памет;
 • Секретност на аудио връзката и отваряне на вратата;
 • Вход за звънчевия бутон пред апартамента - спестява използването на апартаментен звънец;
 • Два различни начина на електронно звънене, в зависимост от мястото на повикване - от входното домофонно табло, или от бутона на етажа;
 • Бутон за отваряне на електромагнитния насрещник при входната врата;
 • Възможност за повикване на охраната ( портиерски пулт/ централа ) - при наличие;
 • Акустичен сигнал в домофонната слушалка, потвърждаващ, че повикването е в процес;
 • Двустранна разговорна връзка с портиерски пулт (охрана);
 • Тих фонов сигнал, ако по време на разговор постъпи повикване от портиерския пулт;
 • Електретен микрофон с висока чувствителност;
 • Двупозиционен регулатор за силата на звънене и функция "On-Off";
 • Допълнителен бутон за управление ( чрез SAR-2Plus ) на електрическа верига (устройство) - осветление, бариера, гаражна врата и т.н.;
 • Изход за свързване на допълнителен звънец S-45, или на реле за цифрова инсталация SAR-2Plus;
 • До 3 домофонни слушалки и/ или монитори в един апартамент, без допълнително захранване за тях.
 • Размери: 88(W) x 235(H) x 56(D) mm

4. Домофонна слушалка T - 922 (резервна) - за вила аудио KIT модел K-2/AL и K-22/AL ( само). Допълнителен бутон. 

Основни характеристики:

 • Кутия, произведена от ABS в бял цвят по RAL9003;
 • Монтаж на стена. Наличието на няколко точки за закрепване, улеснява монтажа;
 • Електронно позвъняване;
 • Три позиционен регулатор за сила на звънене;
 • Бутон за отваряне на електромагнитен насрещник;
 • Допълнителен бутон за управление на ел. верига - осветление, бариера, гаражна врата и др.
 • Размери: 96(W) x 225(H) x 51(D) mm

 


Печат   Е-мейл

Related Articles