strelka1

English
Полезни съвети
Приложение на дефектотоковата защита в индустриален тип електрическа инсталация ПДФ Печат Е-мейл
Приложение на дефектотоковата защита в индустриален тип електрическа инсталация
 
Препоръчителна схема на дефектотокова защита за офис сгради ПДФ Печат Е-мейл

Препоръчителна схема за изграндане на дефектотокова защита за офис сгради

 
Електрическа употреба в дома ПДФ Печат Е-мейл

Кръгова диаграма, показваща как енергията се използва в averge вкъщи с четири членове на семейството.

Има много начини по които зависим от електроенергията

 

Ние сме разработили тази статия да ви помогне да определите вашата електрическа консумация. Надяваме се, че това ще ви помогне да използвате електричество възможно най-ефективно.

Тази графика показва как енергията се използва при средно домакинство с четири членове на семейството. Използването може да варира в зависимост от начина на живот, големината на семейството, възрастта и ефективност на електрически уреди. Изразходваната енергия също варира в зависимост от времето и размера на изолация в дома - стени и таван.

продължава>
 
Електрически контакти ПДФ Печат Е-мейл
При електричеството всички проблеми са в наличието или отсъствието на контакт. Или го има там където трябва или не. Отстранявайки несъответствието ние получаваме надеждна, работеща електрическа система.
Действително, най-честият проблем - това е повреда в електрическата верига. Като правило, най-вероятното място на възникване на проблема се явяват местата на свързване на проводниците. За прекъсването на електрическата верига съдим по липсата на осветление или електричество в контакта.  Значително по-неприятно е когато има нарушаване на контактите в защитната верига. Своевременното отстраняване може да съхрани здравето и живота ви.
продължава>
 
Как държавата насърчава своите граждани да енергоспестяват? ПДФ Печат Е-мейл
Това  са най-вече мерки, свързани с осигуряване на кредити и грантове чрез национални, европейски и други програми, както и данъчни облекчения. Програмите осигуряват само част от необходимите средства – най-често до 20% от общите разходи, защото участието на гражданите със собствени средства се приема за гаранция за добро качество както на проектите, така и на изпълнението им. Всеки е заинтересован парите му да се изразходват ефективно.
продължава>
 
Какво да правим, ако живеем в старо жилище? ПДФ Печат Е-мейл

Правилното изграждане и експлоатация на електрическата инсталация в жилищните сгради осигурява по-голяма безопасност, по-добро качество на захранване, и по-нисък разход на енергия.

продължава>
 
Какво да правим когато бурята ни завари на открито? ПДФ Печат Е-мейл
Полезни съвети: Забравете мисълта "На мен няма да се случи". Бъдете предпазливи. При светкавици, тъмни облаци не се движете и не се задържайте на височини - старайте се да бъдете в ниските части на местността, отдалечете се от стълбове, пилони, самотни дървета, а при дъжд не ги ползвайте като заслон. Ако сте с група - разделете се, стойте на разстояние един от друг, никога не се хващайте за ръце. Ако сте на височина - клекнете, стремете се колкото е възможно да сте по-ниско. В противен случай рискувате да бъдете мачта (мълнеуловител) и заземител. Шофиране при гръмотевици - няма опасност за коли (с изключение на кабрио - мек таван), но е възможно заслепяване. Гръмотевиците са опасни за мотоциклетисти и велопедисти.
 
Какво да направим, ако имаме съмнения за проблеми в електрическата инсталация? ПДФ Печат Е-мейл
  1. Ако усетите миризма на гума или пластмаса, изключете консуматорите.
  2. Ако можете да установите точно откъде е, ползвайте друг контакт и удължители само временно.
  3. В най-къс срок отстранете нагорелите кабели, контакти и потърсете помощ от правоспособен електротехник.
  4. Удължителите крият опасности от препъване, не е сигурно дали са защитно занулени и сечението на проводниците дали отговаря на капацитета на консуматора.
  5. Ако миризмата идва от таблото с предпазителите, установете от кой предпазител е и го изключете. При винтовите предпазители той ще бъде топъл, дори горещ. По-често се случва да бъде главния предпазител и захранващия проводник. При такива ситуации се създава предпоставка за пожар!
  6. Миризмата на гума, пластмаса, бакелит, означава че проводниците се нагряват поради: слаба връзка, по-голяма консумция на ток, отколокото е предвиден проводника, лош контакт на клемите.
  7. Никога не приемайте обяснението, че на даден уред трябва да се включва щепсела в контакта само при едно положение (например някакъв белег върху щепсела отгоре). Това говори, че има нередност с електрическият уред и "специалистът" не е запознат с професията си. Всеки уред трябва да се включва, независимо как се поставя щепсела в контакта.
  8. Винаги настоявайте пред вас да се проверят контактите дали са занулени. В този случай, ако има пробив в ел.консуматора, предпазителя ще се изключи/изгори и ще ви предпази от токов удар.
  9. След монтаж или ремонт на ел. уред при включен (работещ) уред, да се провери за отечка (офазяване). Предназначението на зануляването на контакти тип-шуко и щепсел-шуко (свързващ кабел с 3 жила връзка на третото жило на корпуса на уреда), е при пробив на на уреда (офазяване) предпазителят да изключи мигновено и по този начин ви предпазва от токов удар.
 


Home Полезни съвети
АртСторм дизайн студио